Bright Access glasvezel voor ondernemers

Applicatieontwikkelaar/

Application Developer

 

Bright Access heeft een duidelijke doelstelling: de grootste leverancier van glasvezel op bedrijventerreinen in Nederland worden. Dat betekent dat we de komende jaren flink gaan groeien. Ons premium zakelijke netwerk is op meer dan 160 bedrijventerreinen beschikbaar, maar we hebben nog een flinke weg te gaan. Om onze ambitie waar te maken, hebben we natuurlijk ook goede mensen nodig. Daarom zoeken wij een ervaren en vaardige applicatieontwikkelaar om ons team te versterken. De geschikte kandidaat heeft een sterk achtergrond in PHP, HTML, JavaScript, CSS, GitLab, het Twig template engine en RESTful API (met behulp van SLIM). Ze zullen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud van onze ERP-systemen en portals voor onze klanten. In deze functie heb je de vrijheid om je eigen ideeën te implementeren en projecten in de richting te sturen die je het meest effectief acht.

 

 

Bright Access has a clear objective: to become the largest provider of fiber optic networks on business parks in the Netherlands. That means we are going to grow significantly in the coming years. Our premium business network is available on over 160 business parks, but we still have a long way to go. To fulfill our ambition, we naturally need good people, that’s why we are seeking an experienced and skilled Application Developer to join our team. The successful candidate will have a strong background in PHP, HTML, JavaScript, CSS, GitLab, the Twig template engine, and RESTful API (using SLIM). They will be responsible for the development and maintenance of our ERP systems and portals for our customers. In this role, you will have the freedom to implement your own ideas and steer projects in the direction you believe will be most effective.

 

 

Cloud-Bright-Access Glasvezel voor ondernemers

Waar ga je werken:

Als applicatieontwikkelaar bij Bright Access word je onderdeel van een organisatie die trots is op haar innovatieve aanpak en de waarde die ze hecht aan eigen inbreng en samenwerking. Wij zijn een bedrijf waar jouw visie en expertise direct bijdragen aan de groei en het succes van ons netwerk. Maar bovenal zijn we een groep leuke en enthousiaste mensen, die het belang van de partner en de klant altijd voorop heeft staan.

Where are you going to work:

As an application developer at Bright Access, you become part of an organization that is proud of its innovative approach and the value it attaches to your own input and collaboration. We are a company where your vision and expertise directly contribute to the growth and success of our network. But above all, we are a group of fun and enthusiastic people who always put the interests of the partner and the customer first.

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerp en ontwikkel aangepaste applicaties met behulp van PHP, HTML, JavaScript en CSS.
 • Onderhoud en update bestaande applicaties om ervoor te zorgen dat ze soepel en efficiënt werken.
 • Werk samen met een team van ontwikkelaars om samen te werken aan projecten en kennis en expertise te delen.
 • Gebruik GitLab voor versiebeheer en samenwerking aan code, evenals voor continue integratie / continue design.
 • Maak gebruik van het Twig template engine om efficiënte en herbruikbare templates te maken voor applicaties.
 • Implementeer RESTful APIs met behulp van het SLIM-framework.
 • Identificeer en los problemen op met applicaties en implementeer oplossingen om ze op te lossen.
 • Monitor en analyseer de prestaties van de applicatie en geef aanbevelingen voor verbeteringen.
 • Communiceer effectief met teamleden en klanten om vereisten te verzamelen en updates te geven over projecten.
 • Implementeer je eigen ideeën en stuur projecten in de richting die je het meest effectief acht.
 • Werk met MySQL-databases om efficiënte database-structuren en -queries te ontwerpen en te implementeren.

 

Responsibilities:

 • Design and develop custom applications using PHP, HTML, JavaScript, and CSS.

 • Maintain and update existing applications to ensure they are running smoothly and efficiently.

 • Work with a team of developers to collaborate on projects and share knowledge and expertise.

 • Use GitLab for version control and collaboration on code, as well as for continuous integration / continuous design.

 • Utilize the Twig template engine to create efficient and reusable templates for applications.

 • Implement RESTful APIs using the SLIM framework.

 • Identify and troubleshoot issues with applications and implement solutions to fix them.

 • Monitor and analyze application performance and make recommendations for improvements.

 • Communicate effectively with team members and customers to gather requirements and provide updates on projects.

 • Implement your own ideas and steer projects in the direction you believe will be most effective.

 • Work with MySQL databases to design and implement efficient database structures and queries.

En wat bieden wij jou?

 • Een competitief salaris, afgestemd op je ervaring en vaardigheden.
 • Een unieke kans om rechtstreeks voor de netwerkeigenaar te werken.
 • De mogelijkheid om mee te denken en bij te dragen aan de opbouw van het glasvezelnetwerk.
 • Een cultuur die innovatie, eigen inbreng en samen bouwen hoog in het vaandel draagt.
 • Uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

 

And what do we offer you?

 • A competitive salary, tailored to your experience and skills.
 • A unique opportunity to work directly for the network owner.
 • The opportunity to contribute ideas and contribute to the construction of the fiber optic network.
 • A culture that values ​​innovation, personal input and building together.
 • Extensive opportunities for personal and professional development.

Wat verwachten we van je?

 • Bachelor in de computerwetenschappen of een verwante studierichting.

 • 3+ jaar ervaring in applicatieontwikkeling met PHP, HTML, JavaScript en CSS.

 • Vloeiendheid in GitLab voor versiebeheer en samenwerking, evenals voor continue integratie / continue design.

 • Ervaring met het Twig template engine en RESTful APIs met behulp van het SLIM-framework.

 • Ervaring met MySQL en ERP-systemen en portals is een pluspunt.

 • Sterke probleemoplossende en communicatieve vaardigheden.

Requirements:

  • Bachelor’s degree in Computer Science or a related field.
  • 3+ years of experience in application development using PHP, HTML, JavaScript, and CSS.
  • Proficiency with GitLab for version control and collaboration, as well as for continuous integration / continuous design.
  • Experience with the Twig template engine and RESTful APIs using the SLIM framework.
  • Experience with MySQL and ERP systems and portals is a plus.
  • Strong problem-solving and communication skills.

Wacht niet langer en solliciteer vandaag

Ben je klaar voor deze uitdagende rol en wil je deel uitmaken van ons succesvolle team? Solliciteer dan nu door je CV en motivatiebrief naar Saskia Wulff (HR-manager) [email protected] te sturen. Wij nodigen vooral professionals uit die willen doorgroeien vanuit een uitvoerdersfunctie.

Bright Access biedt een werkomgeving waar je de kans krijgt om te groeien, jezelf te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het succes van ons bedrijf. Wacht niet langer en reageer vandaag nog op deze unieke kans!

 

Heb je het idee dat je heel geschikt bent voor deze functie, terwijl je misschien niet 100% voldoet aan de eisen die we stellen? Stuur ons dan gewoon toch je CV, want met goeie kandidaten willen we sowieso een kop koffie drinken!

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Don’t wait any longer and apply today

We are looking for a talented and motivated individual who is passionate about building high-quality applications. If you meet the requirements and are interested in this exciting opportunity to have the freedom to implement your own ideas and steer projects, we encourage you to apply! Apply now by sending your CV and motivation letter to Saskia Wulff (HR-manager) [email protected].

Bright Access offers a working environment where you have the opportunity to grow, develop yourself and make a valuable contribution to the success of our company. Don’t wait any longer and respond to this unique opportunity today!

Do you feel that you are very suitable for this position, even though you may not 100% meet the requirements we set? Then just send us your CV, because we always want to have a cup of coffee with good candidates!

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.
Locatie-Bright-Access

Onze locatie

Capitool 10, 7521 PL
Enschede

Bel-ons---Bright-Access

Bel ons

(088) - 045 0 945

e-mail-ons-Bright-Access

E-mail ons

Openingstijden-Bright-Access

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
8:30 uur - 17:00 uur

Ga naar de inhoud